Preskočiť na obsah

Smernica č. 2-2016 na realizáciu ustanovení zákona č. 357-2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach obce Bacúch zo dňa 30.05.2016