Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška – Rozhodnutie stavby„INS_FTTH_BR_BREZ_04_Bacúch“ OPTICKÝ INTERNET

Zverejnené
7. decembra 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
7. decembra 2023 − 21. decembra 2023
Kategória

    Podľa § 42 odst.2 stavebného zákona sa táto oprava územného rozhodnutia  oznamuje účastníkom konania  verejnou vyhláškou.  Za účelom oznámenia  územného rozhodnutia verejnou vyhláškou  stavby  „INS_FTTH_BR_BREZ_04_Bacúch“ , je obec  Bacúch povinná predmetnú opravu   vyvesiť na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce, za účelom oznámenia opravy územného rozhodnutia známym a neznámym účastníkom konania.   

Prílohy