Preskočiť na obsah

VZN č. 7/2022 ktorým sa mení VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby