VZN č. 7/2022 ktorým sa mení VZN č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy