Výzva na predkladanie ponúk – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Bacúch

Zverejnené
22. júla 2021
Kategória

Prílohy