Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Bacúch