Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02.2016 v úplnom znení

Zverejnené
29. februára 2016
Kategória

Prílohy