Záznam o ústne podanej žiadosti k poskytnutiu informácie z 13.12.2016 – Rozhodnutie č. 368-2016 o čiastočnom sprístupnení informácie

Zverejnené
30. septembra 2017
Kategória

Prílohy