Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bacúch.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 7.5.2024

Dátum splatnosti 21.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 54,40 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Odber el.energie Dom č.238 – apríl

Dátum vystavenia 7.5.2024

Dátum splatnosti 21.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 275,10 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Odber el.energie OcÚ – apríl

Dátum vystavenia 7.5.2024

Dátum splatnosti 21.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 947,87 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Popis

Odber el.energie MŠ – apríl

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 21.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 33,62 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy

Popis

Monet- karta

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 26.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Ing. Ján Fusek - geodetické práce

Dodávateľ - Sídlo SNP 658/130, 976 66 Polomka

Dodávateľ - IČO 50855719

Prílohy

Popis

Geodetické zameranie a zobrazenie vybraných prvkov – IBV Nová ulica

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 97,99 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telekomunikačné služby – apríl

Dátum vystavenia 6.5.2024

Dátum splatnosti 20.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Popis

Ročné predplatné za správu webstránky

Dátum vystavenia 2.5.2024

Dátum splatnosti 16.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ URBÁNI & Partners s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Skuteckého 6864/17, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36646181

Prílohy

Popis

Paušálna odmena – apríl

Dátum vystavenia 2.5.2024

Dátum splatnosti 16.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 335,76 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ Halčer, s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Potočná 177/25, 976 57 Michalová

Dodávateľ - IČO 55196411

Prílohy

Popis

Krytina – Hasičňa

Dátum vystavenia 30.4.2024

Dátum splatnosti 14.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 530,62 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ LYRECO CE, SE

Dodávateľ - Sídlo Panholec 20, 902 01 Pezinok

Dodávateľ - IČO 35958120

Prílohy

Popis

Čistiace a hygienické potreby, Toner

Dátum vystavenia 1.5.2024

Dátum splatnosti 8.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 61,20 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ osobnyudaj.sk, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Garbiarska 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Me

Dodávateľ - IČO 50528041

Prílohy

Popis

Výkon zodpovednej osoby – máj

Dátum vystavenia 26.4.2024

Dátum splatnosti 10.5.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ Obec Bacúch

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 279, 976 64 Beňuš

Objednávateľ - IČO 00313254

Dodávateľ GRYPHON s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Slov. Nár. Povstania 482/18, 059 01 Spišská Belá

Dodávateľ - IČO 54783194

Prílohy

Popis

Vypracovanie žiadosti o NFP – MAS – Altán 1, 2