Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov:                               Obec Bacúch
IČO:                                   00313254
DIČ:                                   2021223028
Bankové spojenie:             Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:                         2000489001/5600
IBAN:                                SK8656000000002000489001


Kontaktná osoba:

Ing. Michal Chovanec, starosta obce
Tel: 048/618 83 01, mobil : 0902 778 778,  email: starosta@bacuch.sk


Sídlo:

Obecný úrad
Hlavná 279/43
976 64 Bacúch


Kontakt:

Tel. : 048/ 618 83 01
e-mail: obecnyurad@bacuch.sk
Internetová adresa URL: www.bacuch.sk

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4776