Preskočiť na obsah

Harmonogram zvozu na rok 2023

Zverejnené 21.12.2022.

Komunálny odpad Kovové obaly Plasty VKM
Január
2
10
24
Február
7
13
21
Marec
6
7
21
Apríl
4
18
24
Máj
3
16
22
30
Jún
13
19
27
Júl
11
25
31
August
8
22
28
September
5
19
29
Október
3
17
23
31
November
14
20
28
December
12
18
22

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).