Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 29.3.2022.

Komunálny odpad Kovové obaly Plasty VKM
Január
3
11
25
31
Február
8
14
22
Marec
7
8
22
28
Apríl
5
20
25
Máj
3
17
23
31
Jún
14
20
28
Júl
11
12
26
August
1
9
23
September
5
6
20
Október
3
4
18
24
November
2
15
21
29
December
13
19
27

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).